Dansk Swedish English Norsk Finsk Islandsk
Splash Splash Splash


FAQ - Ofta ställda frågor


Vad gör Solamagic® så annorlunda från konventionella terrassvärmare?
Tack vare Solamagics nya ECO+ och HeLeN IR-Teknologi, kan du känna värmen omedelbart efter att du har tänt värmelampan. Du kan styra värmen precis dit du vill, samtidigt som du får 40 % mer värme i komfortzonen. Användningen av värmelampan blir säkrare, enklare och behagligare. Vi producerar alla våra produkter i Tyskland, där vi genomför 100 % kvalitetskontroll på samtliga ECO+ värmelampor.

Kort sagt; med Solamagic ECO+ får du den bästa produkten på marknaden. Det ger 40 % mer värme i komfortzonen till ca. 8 % lägre driftsomkostnader. Därutöver har ECO+ en garanterad livslängd på 10. 000 timmar på HeLeN IR-värmeslingan och 2 års garanti på kabinetten.

Vad är HeLeN Ir-teknologi?  
HeLeN IR-teknologi är egentligen en intern teknologibeteckning, som omfattar närmare 20 förbättringar. Hjärtat i teknologin är de unika HeLeN IR-värmeslingorna som används i samtliga Solamagic ECO+ modeller.

Det är HeLeN IR-värmeslingan som producerar de speciella och extra effektiva värmestrålarna, som tillsammans med bland annat en speciell värmeisolering och reflektor utgör kärnan i Solamagics ECO+ värmelampor.

Vad är ECO+ och har Solamagic flera produktlinjer?

Både ja och nej. Alla våra produkter byggs efter samma kvalitetsstandarder, men vi har ECO+ linjen som är en oöverträffad produktlinje.

ECO+ produkterna avkastar 40 % mer, de använder 8 % mindre energi, de är baserade på HeLeN IR-teknologi, de har en garanti på 10 000 timmar på HeLeN IR-värmeslingan (2 år på kabinetten), och så genomgår ECO+ produkterna 100 % kvalitetskontroll innan de lämnar produktionen i Tyskland.

Men vi har också andra linjer som t.ex. MOVE, Ambient och Compact-lösningar. Det är några riktigt bra värmelampor, om inte helt på nivå med ECO+ serien. De baseras inte heller på HeLeN IR-teknologi. Garantin på dessa produktlinjer är 5 000 timmar på värmeslingan. Även om det handlar om produkter som är billigare än ECO+ linjen, är de fortfarande överlägsna i förhållande till de flesta andra värmelamporna på marknaden.

På solamagicshop.com säljer vi ECO+ produkter samt de mindre värmelamporna på 500w och 1000w.

Kan jag lita på att de värmelampor som jag köper hos solamagicshop.com är original?

Ja! Solamagicshop.com är en del av Solamagic-gruppen. Som sådan får vi bara arbeta med produkter från egna produktionsanläggningar eller produkter som har godkänts av Solamagics ledning, t.ex. i form av speciella beslag.

Du kan därför alltid lita på att produkterna som du mottar från oss, omfattas av Solamagic service och kvalitetsgaranti. Alla Solamagics värmelampor förpackas med ett certifikat som bevisar äktheten hos din Solamagic produkt.

Säljer solamagicshop.com alla Solamagic produkter?
Nej. Hos Solamagicshop.com säljer vi primärt ECO+ produkterna och standard 500w och 1000w lösningarna. Men vi hänvisar dig gärna till en återforsäljere av exempelvis Solamagic MOVE värmelamporna.

Finns det någon skillnad mellan Solamagic ECO+ och andra IR-värmare?
Ja! Solamagics värmelampor är generellt en högkvalitetsprodukt, som uteslutande produceras på våra anläggningar i Tyskland. Det är den enda produkten på marknaden som är certifierad/godkänd av det tyska kvalitetssäkringsinstitutet TüV.

ECO+ produkterna, som är baserade på HeLeN IR-teknologi, är resultatet av många års forskning och produktutveckling. Det är en värmelampa som avkastar över 40 % mer värme i komfortzonen och där energiförbrukningen är ca. 8 % lägre.

Också i fråga om livslängden är det skillnad mellan ECO+ och andra värmelampor. Därför lämnar Solamagic 10 000 timmars garanti på HeLeN IR-värmeslingan, men endast 5 000 timmar på traditionella IR-värmeslingor från Solamagic. På kabinetterna lämnar vi alltid 2 års garanti.

Vad är komfortzonen?
Komfortzonen är det område framför din Solamagic terrassvärmare där du önskar värmen fördelad. Det är med andra ord där som du kommer att uppleva den stora värmekomforten du önskar dig med din Solamagic terrassvärmare.

Vad är hölje?
Hölje är den kabinett, som värmelampan byggts in i.

Kan jag få Solamagic i andra färger än de 3 standardfärgerna?
Ja, Solamagic levereras som standard från lager i tre färger; vit, titanium och antracit. Men vi producerar alltid gärna din värmelampa i den färg du önskar. Vårt enda krav är att du definierar den RAL färgkod du önskar, och eventuellt också den glans som färgen ska ha. Sedan levererer vi din Solamagic värmelampa i vald färg under loppet av två eller tre veckor.

Hur installerar jag värmelampan?
Solamagic kan monteras snabbt och enkelt på vägg, i innertak, parasollstativ, under uthäng eller liknande. Värmelamporna kan även placeras på stativ. Sätt i kontakten, och du upplever att värmen kommer omedelbart. Värmen kan enkelt riktas in med hjälp av de justerbara beslagen på kabinetten.

Hur mycket värme ger värmelampan och vilka ytor är det som uppvärms?
En Solamagic värmelampa baseras på kortvågig värmestrålning. Det innebär att det inte är luften som uppvärms i processen, utan att det är de föremål som strålningen träffar som värms upp. Detta är riktigt smart, för när vi är utomhus flyttar luften sig. Därför kan även värmen flytta sig och då uppfattas som instabil. Detta inträffar INTE med en Solamagic värmelampa, eftersom denna handlar om värmestrålning och inte luftuppvärmning.

Behöver jag flytta Solamagic® produkter inomhus på vintern?
Nej. Solamagic produkterna är utvecklade och producerade för utomhusbruk. Man har använt robusta och starka material som inte tar skada av vind och väder. Kabinetten är gjord av väderbeständigt aluminium och skyddad mot vattenbesprutning till IP-X4 (kontrollstämpel TÜV-GS).

Hur varm blir kabinetten och finns risk för brandfara?
Solamagic ECO+ värmelampor har en speciell invändig isolering, som garanterar att kabinettens yttemperatur inte överstiger 50-60oC. Och redan 1-2 cm från kabinetten är temperaturen i nivå med omgivningen.

Den låga yttemperaturen på ECO+ produkterna gör att du helt utan risk för brand- eller smältfara kan montera ECO+ värmelamporna i parasoller/markiser, på träväggar/i innertak av trä och inte minst under tak av formplast.

Andra Solamagic produkter som t.ex. MOVE och Compact har inte denna isolering, varför de kan nå ändå upp till 80oC värme.

Följ vår monteringsvägledning, så åar dett ingen fara för brand eller för att skada materialet som du monterar värmelamporna på.

Det rostfri stålgallret på fronten skyddar mot alla former av beröring av lampan.

Vilken är livslängden på en Solamagic värmelampa?
Solamagic har existerat sedan 2006, och vi möter fortfarande många av våra 1:a generationens värmelampor på marknaden. Om du tar väl hand om din Solamagic värmelampa, så är den tillräckligt robust för att du ska kunna ge den vidare till nästa generation.

Speciellt de nya ECO+ med HeLeN IR-teknologi är framstående kvalitetsprodukter.

Vad livslängd har HeLeN IR-värmeslinga?
Vid normalt bruk har våra HeLeN IR-värmeslingor en livslängd på minimum 10 000 timmar, vilket för de flesta privatanvändare motsvarar 70-100 år.

Vilken garanti har jag på Solamagic produkter?
Garantin på kabinetten är 2 år och för HeLeN IR-värmeslingan minimum 10 000 timmar. För standard IR-värmeslingor (500w och 1000w värmelampor) är det 5 000 timmar.

Vilka är driftsomkostnaderna för Solamagic®?  
Priset per timmes drift varierar med elpriserna. Men med utgångspunkt från det genomsnittliga elpriset för 4:e kvartal 2012 (SKK/KWH 0,95), är priset för en timmes drift:

Solamagic        500w                 SKK/time         0,48

Solamagic        1000w               SKK/time         0,95

Solamagic        1400ECO+       SKK/time         1,33

Solamagic        2000ECO+       SKK/time         1,90

Jämför vi med t.ex. en gasvärmare, som använder 1,6 kg[1] gas per timme, blir driftspriset kr. 31,84 per timme. Lägg därtill att en gasvärmare bara utnyttjar omkring 35 % av energin för att producera värme i komfortzonen. En gasvärmare använder ca. 4000w för att producera 1400w i komfortzonen.

En Solamagic 1400ECO+ producerar 40 % mer värme i komfortzonen till ett pris som är omkring 10 % av priset för en timmes drift av en gasvärmare. Bra för din ekonomi och skonsamt för miljön.

Andra frågor?
Om du undrar över något kan du ringa oss på +45 38 414 500 eller skriva till oss på online-chatten eller på mailadressen: info@solamagicshop.com

 Källa: ARD Ratgeber-Technik, Tyskland.